Zorgtraject

Elke vorm van hulp start door contact op te nemen met het Veteranenloket. Dat kan een flinke stap zijn, maar is nooit tevergeefs. Wanneer u belt naar 088 334 00 00, wordt duidelijk hoe we u van dienst kunnen zijn. Kiest u voor een e-mail naar info@veteranenloket.nl, geef dan zo uitgebreid mogelijk aan wat u nodig heeft.

Zorgcoördinator

U kunt ons benaderen voor materiële en immateriële (psychische) hulp. Natuurlijk kunnen die twee ook samengaan. In alle gevallen staat er een zorgcoördinator voor u klaar. Die neemt telefonisch met u de vraag verder door en zoekt naar oplossingen.

Materiële hulp

Heeft u materiële hulp nodig, dan maakt de zorgcoördinator een afspraak met u voor een intakegesprek. Dat kan bij u thuis, of op een andere geschikte locatie in het land. 

Veelgestelde vragen over materiële hulp

Kan ik als veteraan alleen materiële zorg ontvangen als mijn klacht verband houdt met mijn militaire uitzending?
Voor de bijzondere materiële zorg geldt “verband met de uitoefening van de militaire dienst” als voorwaarde. Maar net als voor iedere werknemer en ambtenaar zijn er voor gewezen militairen ook reguliere voorzieningen, waarbij dit verband niet speelt. Wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval, dat wil zeggen niet onder buitengewone omstandigheden, bestaat sinds 1998 aanvullende werkgeverszorg conform de burgerambtenaar.  
Hoe kan ik materiële zorg verkrijgen?
Een zorgcoördinator helpt u bij het verkrijgen van materiële zorg. Neem hiervoor contact op met het Veteranenloket.
Wanneer is een geneeskundig onderzoek nodig en hoe worden de medische vragen beoordeeld?
Een verzekeringsarts moet vaststellen of uw aandoening een gevolg is van de uitoefening van de militaire dienst tijdens buitengewone omstandigheden, zoals uitzendingen. Wanneer de arts dit heeft vastgesteld, inventariseert hij welke beperkingen u ondervindt. De hoeveelheid, de soort en de ernst van uw beperkingen bepalen de mate van invaliditeit.
Wordt voorzien in reis-, verblijfsvergoeding en inkomstenderving?
Er zijn diverse situaties waarin deze vergoedingen kunnen worden verstrekt. Bijvoorbeeld als u moet voldoen aan een oproep van een zorg verlenende instelling of voor een geneeskundig onderzoek.
Kom ik in aanmerking voor hulp bij re-integratie, revalidatie en schuldhulpverlening?
Ja. Ook re-integratie, revalidatie en schuldhulpverlening vormen onderdeel van de bijzondere materiële zorg. Neem hiervoor contact op met het Veteranenloket.
Op welke pensioenen c.q. uitkeringen kan ik aanspraak maken?
Er zijn diverse uitkeringen en pensioenen mogelijk bij ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid. Ook zijn er bijzondere voorzieningen bij overlijden. De meest bekende voorzieningen zijn het militair invaliditeitspensioen, het verhoogd militair arbeidsongeschiktheidspensioen en het bijzonder militair nabestaandenpensioen. Zij geven voor militairen en hun nabestaanden een aanvulling op de gebruikelijke voorzieningen, zoals WIA, AOW, ANW en de voorzieningen vanuit het ABP pensioenreglement.
Worden pensioenen en uitkeringen gecombineerd uitbetaald?
Jazeker. In het Veteranenbesluit staat dat bij samenloop van aanspraken vanwege arbeidsongeschiktheid voortkomend uit de dienstbetrekking bij Defensie en aanspraken op een invaliditeitspensioen, deze gecombineerd worden uitbetaald. Met het Uitvoeringsorgaan Werknemers-verzekeringen (UWV) zijn daarover afspraken gemaakt.
Wat is de uitkering fl. 1000, – regeling en hoe kan ik daarop aanspraak maken?
Voor veteranen die als dienstplichtige of oorlogsvrijwilliger langer dan twee, maar korter dan vijf jaar onder oorlogsomstandigheden hebben gediend, kan deze worden aangevraagd bij: ABP, Bijzondere Regelingen Defensie, Team BMP, Postbus 4490, 6401CZ Heerlen.
Als relatie van een veteraan heb ik ook last van klachten vanwege diens militaire uitzending. Wat zijn de mogelijkheden?
Relaties van veteranen kunnen ook psychische hulp inroepen. Neem contact op met het Veteranenloket.

Immateriële hulp

Heeft u een psychische zorgvraag? Dan maken we voor u een afspraak met een maatschappelijk werker van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Dat kan bij u thuis, of op een andere geschikte locatie in het land. Heeft u een acute zorgvraag, dan wordt uiteraard ook acuut zorg geboden!

Op basis van de intake wordt een zorgplan opgesteld met het voor u geschikte hulptraject. Dat kunnen enkele korte gesprekken zijn met een maatschappelijk werker, of een meer langdurig behandeltraject bij een bij het LZV aangesloten behandelinstelling. Maar alleen als u het daarmee eens bent. U heeft uiteraard alle rechten die van toepassing zijn op de professionele zorgverlening in Nederland, waaronder het recht op privacy.

Veelgestelde vragen over immateriële hulp

Hoe moet ik handelen bij gezondheidsklachten?
Bij gezondheidsklachten vraagt u advies aan uw huisarts. Hebben uw klachten een relatie met de uitoefening van de militaire dienst? Dan kunt u ook hulp vragen aan het Veteranenloket. Overleg bij twijfel met uw huisarts, of bel met het Veteranenloket.
Ik wil hulp van het Veteranenloket, hoe gaat dat in z’n werk?
U neemt contact op met het Veteranenloket per telefoon op 088 334 00 00 of u stuurt een e-mail naar info@veteranenloket.nl. Als u een hulpvraag heeft, neemt een zorgcoördinator contact met u op. Die ondersteunt u bij uw hulpvraag. Vervolgens wordt u begeleid naar het LZV en start een zorgtraject.
Voor wie is er psychische hulp?
Het Veteranenloket biedt diensten aan veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. De zorgvragen moeten wel samenhangen met in en door de militaire dienst opgelopen aandoeningen. Is dit niet het geval, dan neemt u contact op met uw huisarts voor hulp.
Als relatie van een veteraan heb ik ook last van klachten vanwege diens militaire uitzending. Wat zijn de mogelijkheden?
Relaties van veteranen kunnen ook psychische hulp inroepen. Neem contact op met het Veteranenloket.
Welke psychosociale hulp is mogelijk?
Het Veteranenloket biedt toegang tot de diensten van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Dat is een zorgketen die alle mogelijke vormen van psychosociale hulpverlening aanbiedt, van advies en kortdurende hulp tot gespecialiseerde behandelingen.
Worden mijn cliëntgegevens vertrouwelijk behandeld?
Ja. Alle participanten binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) zijn gehouden aan de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens.
Wie betaalt de diensten van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV)?
De feitelijke hulp- en zorgverlening door zorginstellingen van het LZV wordt door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZgefinancierd.
Kan ik zelf kiezen of ik door Defensie of een particuliere instantie geholpen wordt?
Ja, postactieve veteranen hebben de keuzemogelijkheid om door een militaire of een civiele participant behandeld te worden. Ben u veteraan in werkelijke dienst? Dan dient u gebruik te maken van de militaire geneeskundige zorg. U wordt doorverwezen naar de zorgcoördinatoren binnen de operationele commando’s.
Ik merk dat ik steeds meer en sneller last krijg van woedeaanvallen richting mijn gezin maar ook anderen in mijn omgeving. Zou dit door mijn ervaringen tijdens mijn uitzending komen?
De klachten die veteranen ervaren zijn zeer verschillend. De oorzaak is niet eenvoudig te achterhalen. Hiervoor is uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Het is belangrijk om deze klachten zo snel mogelijk te melden. Dit kan bij uw huisarts of bij het Veteranenloket. Als u contact met ons opneemt, bespreekt een zorgcoördinator met u welke stappen u het beste kunt zetten.
Ik heb gehoord dat veel veteranen last hebben van PTSS. De klachten die hierbij horen zoals slecht slapen, geen concentratie en woedeuitbarstingen, heb ik ook. Hoe kom ik erachter of ik ook last heb van PTSS?
De klachten die veteranen ervaren zijn zeer verschillend. De oorzaak is niet eenvoudig te achterhalen. Hiervoor is uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Het is belangrijk om deze klachten zo snel mogelijk te melden. Dit kan bij uw huisarts of bij het Veteranenloket. Als u contact met ons opneemt, bespreekt een zorgcoördinator met u welke stappen u het beste kunt zetten.

Veelgestelde vragen over het zorgtraject

Voor wie is het Veteranenloket bedoeld?
Het loket heeft een ruime doelgroep:
 • Postactieve veteranen en hun relaties
 • Post-actieve militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties
 • Veteranen in werkelijke dienst en hun relaties
 • Dienstslachtoffers in werkelijke dienst en hun relaties
Voor welke hulp/zorgvragen kan ik terecht?

U kunt bij het Veteranenloket terecht voor een breed scala aan hulp- of zorgvragen:

 • Materiële zorg: zoals uitkeringen, voorzieningen, hulp bij schuldsanering, begeleiding naar nieuw werk etc.
 • Immateriële zorg: eerste en tweede lijns geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappelijk werk en Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (DCBMW)
 • Revalidatie en re-integratie
 • Een combinatie van deze
Kan ik een zorgcoördinator krijgen?
Alle veteranen en militaire oorlogs- en dienstslachtoffers die zich met gezondheidsklachten of andere hulpvragen melden bij het Veteranenloket, krijgen een zorgcoördinator toegewezen.
Wat is de rol van een zorgcoördinator?
Na contact met het Veteranenloket neemt een zorgcoördinator contact met u op. De zorgcoördinator inventariseert samen met u welke hulpvragen u heeft en geleidt u door naar de juiste dienstverlener. De zorgcoördinator begeleidt u gedurende het gehele hulpverleningsproces en is uw aanspreekpunt. De zorgcoördinator is geen behandelaar.
Op welk gebied kan het Veteranenloket iets voor mij betekenen?
Het Veteranenloket is het eerste aanspreekpunt voor veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. U kunt bij ons terecht voor alle vragen op het gebied van zorg. Bijvoorbeeld voor ondersteuning op het gebied van materiële zorg, zoals pensioen of speciale voorzieningen en immateriële zorg, zoals hulp bij psychische en psychosociale hulpvragen. Het loket geleidt u door naar de dienstverlenende zorginstellingen.
Verandert door de komst van het Veteranenloket de begeleiding die ik tot nu toe heb gekregen?
Nee, u blijft dezelfde zorgcoördinator of maatschappelijk werker houden en ook alle hulp en begeleiding die tot nu toe is aangeboden. Neemt u voor het eerst contact op met het Veteranenloket voor een hulpvraag, dan krijgt u een zorgcoördinator toegewezen. Die neemt telefonisch met u de vraag verder door en zoekt naar oplossingen. 
Ik ben veteraan in werkelijke dienst. Kan ik ook contact opnemen met het Veteranenloket?
Ja, ook veteranen in werkelijke dienst  kunnen contact opnemen met het Veteranenloket. Zij worden doorverwezen naar de zorgcoördinatoren van de operationele commando's. Deze nemen contact op met de militair.
Hoe meld ik mij aan bij het Veteranenloket?
 • U kunt bellen naar telefoonnummer 088 334 00 00
 • U kunt een e-mail sturen naar info@veteranenloket.nl
 • U kunt een brief sturen naar: Veteranenloket, Postbus 125, 3940 AC Doorn

 

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV)

Het LZV verzorgt intakegesprekken en maatschappelijk werk, laagdrempelige ondersteuning en meer gespecialiseerde hulpverlening, variërend van kortdurende behandelingen tot topklinische zorg.

ABP Pensioenfonds

ABP is het pensioenfonds voor alle mensen die in Nederland werken bij overheid en onderwijs. Het ABP verzorgt ook de bijzondere voorzieningen voor veteranen en dienstslachtoffers.

Raad voor civiel- militaire Zorg en Onderzoek (RZO)

Op 5 juli 2007 is de Raad voor Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) geïnstalleerd. Het doel van deze onafhankelijke raad is de civiel-militaire hulpverlening voor veteranen verder te verbeteren.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl