Overige materiële hulp

Er zijn nog meer vormen van materiële hulp: op de website van het ABP vind je meer informatie hierover. Het gaat om:

schuldhulpverlening;

pensioenvoorzieningen voor nabestaanden; en

pensioenvoorzieningen voor militairen.

Daarnaast is er de uitkeringsregeling Backpay, bedoeld als morele genoegdoening aan voormalige ambtenaren en militairen die over de oorlogsjaren in Nederlands-Indië geen of een niet volledig salaris hebben ontvangen en die nog in leven waren op 15 augustus 2015. Meer informatie daarover vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl