Gevolgen voor thuisfront

Oorlog kan littekens achterlaten, zowel lichamelijk als psychisch. Dat heeft niet alleen gevolgen voor veteranen, maar ook voor hun partners, kinderen of ouders. Zij spelen een belangrijke, maar vaak onopgemerkte rol om de problemen die te maken hebben met de uitzendervaringen het hoofd te bieden. Het Veteranenloket is er ook voor het thuisfront. U staat er niet alleen voor.

Op zoek naar hulp

Partners, ouders en kinderen kunnen ongewild rechtstreeks betrokken raken bij psychosociale problemen van een veteraan. Er kunnen vragen ontstaan waar u niet direct een antwoord op hebt. Het kan ook gebeuren dat de problemen ontwrichtend werken. Het gezin lijdt eronder, relaties staan onder spanning of worden verbroken. Dat schept dan weer nieuwe problemen. Wij bieden hulp in de vorm van informatie en advies. Is er meer nodig, dan verwijzen wij u door. Alles in vertrouwen uiteraard.

Ik begrijp niet wat er aan de hand is met mijn partner/ouder/kind die veteraan is

Uw partner, vader of moeder, zoon of dochter is niet meer de oude. Hij of zij is in zichzelf gekeerd of isoleert zich van de buitenwereld, gebruikt middelen en is misschien wel agressief. Ook naar u toe. Dat kan een flinke claim leggen op uw relatie. Het vervelende daarvan is dat u het niet begrijpt. U kunt er nauwelijks of niet met elkaar over praten, laat staan dat u er dan wat aan kan doen. Met informatie en advies bent u misschien al geholpen. Dat gebeurt volledig vertrouwelijk. Er zijn ook mogelijkheden voor gespreksgroepen met partners, als u daaraan toe bent. 

Mijn partner/ouder/kind die veteraan is, heeft hulp gekregen. En ik dan?

Als partner of kind van een veteraan met psychosociale problemen, kan het leven een stuk zwaarder zijn. Het kan zijn dat de veteraan in behandeling is en daardoor veel tijd en aandacht opeist, ook van u. U voelt het ook als uw taak om er volledig voor hem te zijn. Maar hoe zit het dan met uzelf? En met het gezin? De hulpverlenende instellingen achter het Veteranenloket willen waar mogelijk partners en kinderen bij het hulptraject betrekken. Daar kunt u ook om vragen. Er zijn mogelijkheden voor gespreksgroepen voor partners en er zijn zelfs mogelijkheden voor behandelingen gericht op het gezin. 

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

De psychosociale zorg van het Veteranenloket wordt geboden door twaalf instellingen die samen met Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) vormen. Het gaat om ketenzorg. Dat wil zeggen dat de twaalf instellingen bijna alle vormen van psychosociale hulp in huis hebben en alle zorgdiensten perfect op elkaar kunnen afstemmen. Er is veel ervaring met zorg voor veteranen en hun dierbaren.

Het Veteranenloket is er ook voor relaties van veteranen. Bel met 088 334 00 00 of e-mail naar info@veteranenloket.nl.

Stichting In Luwte

Stichting In Luwte organiseert gespreksgroepen en ontmoetingsdagen voor familie van oorlogsgetroffenen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers hun ervaringen delen met lotgenoten en zo herkenning en erkenning vinden. Postbus 125, 3940 AC Doorn E-mail: as@bnmo.nl Telefoon: 0343-474110

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV)

Het LZV verzorgt intakegesprekken en maatschappelijk werk, laagdrempelige ondersteuning en meer gespecialiseerde hulpverlening, variërend van kortdurende behandelingen tot topklinische zorg.

Stichting Me For You

Stichting MeforYou is er voor relaties, ex-relaties en gezinsleden van mensen die werken of hebben gewerkt in een geüniformeerd beroep en die te maken hebben met PTSS of psychische klachten, als gevolg van het werk dat ze doen of hebben gedaan.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl