Acute hulp

In sommige situaties heeft u acute hulp nodig. Ook hier kan het Veteranenloket u helpen. Er staan altijd professionele hulpverleners klaar om samen met u direct een passende oplossing te zoeken.

24 uur per dag, 7 dagen in de week

Ons telefoonnummer 088 334 00 00 is voor acute hulp 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar, ook voor relaties van veteranen.

Voor geestelijke noodhulp

U kunt bellen voor hulp bij geestelijke nood. Er staan altijd professionele hulpverleners klaar om samen met u direct een passende oplossing te zoeken.

Acute hulp tijdens kantooruren

Is er sprake van een crisissituatie tijdens kantooruren, dan brengt het Veteranenloket u direct in contact met een maatschappelijk werker van het Landelijk zorgsysteem Veteranen (LZV). In overleg met de maatschappelijk werker wordt het vervolgtraject bepaald.

Acute hulp buiten kantooruren

Is er sprake van een crisissituatie buiten kantooruren, ook dan belt u met het Veteranenloket. U komt in contact met een maatschappelijk werker, die met u zoekt naar de juiste oplossing. Is er acute hulp nodig, dan wordt in overleg de crisisdienst in uw regio ingeschakeld. De maatschappelijk werker begeleidt het traject (telefonisch) tot en met het moment waarop de juiste oplossing voor de crisis is gevonden.

Bel met het Veteranenloket via 088 334 00 00 of e-mail naar info@veteranenloket.nl. Voor acute hulpvragen zijn we 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Samen komen we tot de beste oplossing voor u.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl