Over het loket

Veteranenloket

Nederlandse veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties hebben na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u bij het Veteranenloket. Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer.

Het loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur. Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren en in het weekend bereikbaar. U krijgt via het loket toegang tot zorg, hulp, materiële ondersteuning en alle nuttige informatie.

Veteranen in werkelijke dienst met een zorgvraag dienen gebruik te maken van de militaire geneeskundige zorg. Wanneer zij contact opnemen met het Veteranenloket, worden zij doorverwezen naar de zorgcoördinatoren binnen de operationele commando’s.

Wachttijden

Momenteel is de hoeveelheid hulpvragen aan het Veteranenloket groter dan onze capaciteit aankan. Daarom hebben wij tijdelijk de volgende maatregelen getroffen.
Als u contact opneemt in verband met psychische problemen, neemt de zorgcoördinator binnen 3 werkdagen contact met u op. Daarna neemt zo spoedig mogelijk, binnen uiterlijk vijf dagen, een maatschappelijk werker van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) contact met u op voor een afspraak voor een intake.
Indien u contact opneemt in verband met het aanvragen van een MIP, voorziening of verstrekking vanuit het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), worden uw gegevens en verzoek vastgelegd en er zal zo snel mogelijk contact met u opgenomen worden. Houd u er rekening mee dat dit enkele weken kan duren.
We betreuren zeer dat deze wachttijd is ontstaan en zetten ons in om deze zoveel mogelijk te beperken.

Adresgegevens

Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn
Postbus 125 / 3940 AC Doorn

Bellen vanuit het buitenland

Het nummer 088 334 00 00 is ook bereikbaar vanuit buitenland. Echter, een aantal buitenlandse providers ondersteunt nog geen 088-nummers.  Hierdoor lijkt het of het nummer van het Veteranenloket niet bestaat of niet bereikbaar is. Woont u in het buitenland en lukt het niet om te bellen naar 088 334 00 00? Belt u dan voor het Veteranenloket naar het nummer 0031 343 744178. U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar 088 334 00 00.

Veteranenwet

Het nieuwe loket is een rechtstreeks gevolg van de Veteranenwet die in 2012 door zowel de Eerste als Tweede Kamer unaniem is aangenomen. In de toelichting op de Veteranenwet staat letterlijk het volgende: ‘Om de zorg voor veteranen te verbeteren en laagdrempelig te maken en de transparantie van de uitvoering van het veteranenbeleid te vergroten en te stroomlijnen, dient de minister één loket in te stellen.(…) Het loket dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn en afhankelijk van de vraagstelling wordt de veteraan of zijn relatie vanuit het Veteranenloket doorgeleid naar de betreffende uitvoerende organisatie.’ Met het Veteranenbesluit uit 2014 zijn met name de zorg- en hulpverleningsaspecten, die met het loket samenhangen verder uitgewerkt.

Privacyregelement

Op de registratie van persoonsgegevens bij het Veteranenloket, instellingen binnen het LZV en het APB is een privacyreglement van toepassing conform de Wet bescherming persoonsgegevens. De bij het LZV aangesloten hulpverleners volgen een beroepscode. Meer informatie hierover staat op de website van het LVZ, www.lzv-groep.nl

Veelgestelde vragen over het Veteranenloket

Voor wie is het Veteranenloket bedoeld?
Het loket heeft een ruime doelgroep:
 • Postactieve veteranen en hun relaties
 • Post-actieve militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties
 • Veteranen in werkelijke dienst en hun relaties
 • Dienstslachtoffers in werkelijke dienst en hun relaties
Voor welke hulp/zorgvragen kan ik terecht?

U kunt bij het Veteranenloket terecht voor een breed scala aan hulp- of zorgvragen:

 • Materiële zorg: zoals uitkeringen, voorzieningen, hulp bij schuldsanering, begeleiding naar nieuw werk etc.
 • Immateriële zorg: eerste en tweede lijns geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappelijk werk en Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (DCBMW)
 • Revalidatie en re-integratie
 • Een combinatie van deze
Kan ik een zorgcoördinator krijgen?
Alle veteranen en militaire oorlogs- en dienstslachtoffers die zich met gezondheidsklachten of andere hulpvragen melden bij het Veteranenloket, krijgen een zorgcoördinator toegewezen.
Wat is de rol van een zorgcoördinator?
Na contact met het Veteranenloket neemt een zorgcoördinator contact met u op. De zorgcoördinator inventariseert samen met u welke hulpvragen u heeft en geleidt u door naar de juiste dienstverlener. De zorgcoördinator begeleidt u gedurende het gehele hulpverleningsproces en is uw aanspreekpunt. De zorgcoördinator is geen behandelaar.
Op welk gebied kan het Veteranenloket iets voor mij betekenen?
Het Veteranenloket is het eerste aanspreekpunt voor veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. U kunt bij ons terecht voor alle vragen op het gebied van zorg. Bijvoorbeeld voor ondersteuning op het gebied van materiële zorg, zoals pensioen of speciale voorzieningen en immateriële zorg, zoals hulp bij psychische en psychosociale hulpvragen. Het loket geleidt u door naar de dienstverlenende zorginstellingen.
Verandert door de komst van het Veteranenloket de begeleiding die ik tot nu toe heb gekregen?
Nee, u blijft dezelfde zorgcoördinator of maatschappelijk werker houden en ook alle hulp en begeleiding die tot nu toe is aangeboden. Neemt u voor het eerst contact op met het Veteranenloket voor een hulpvraag, dan krijgt u een zorgcoördinator toegewezen. Die neemt telefonisch met u de vraag verder door en zoekt naar oplossingen. 
Ik ben veteraan in werkelijke dienst. Kan ik ook contact opnemen met het Veteranenloket?
Ja, ook veteranen in werkelijke dienst  kunnen contact opnemen met het Veteranenloket. Zij worden doorverwezen naar de zorgcoördinatoren van de operationele commando's. Deze nemen contact op met de militair.
Hoe meld ik mij aan bij het Veteranenloket?
 • U kunt bellen naar telefoonnummer 088 334 00 00
 • U kunt een e-mail sturen naar info@veteranenloket.nl
 • U kunt een brief sturen naar: Veteranenloket, Postbus 125, 3940 AC Doorn

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl