Ondersteuning door vrijwilligers

Nuldelijnshelpers zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan veteranen, dienstslachtoffers en hun gezin. Zij vormen een landelijk netwerk dat veteranen met een hulpvraag opvangt en zo nodig de weg wijst naar het Veteranenloket. De nuldelijnshelper ondersteunt en begeleidt u eventueel naar hulp, maar is zelf geen hulpverlener. Er zijn diverse vormen van nuldelijnsondersteuning.

Diensten Geestelijke Verzorging

Veteranen hebben recht op geestelijke verzorging, ook na hun diensttijd. Daartoe is een netwerk van geestelijk verzorgers beschikbaar. Het aanbod van de geestelijke verzorging verschilt nauwelijks van dat uit de diensttijd. De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) maken deel uit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Geestelijk verzorgers bieden u graag de ruimte uw ervaringen te delen en zullen (desgevraagd) mee zoeken naar een zinvolle plaats ervan in het leven. Hoe u de DGV kunt benaderen leest u hier.

Nuldelijnshelpers veteranen

Veel veteranenverenigingen en ontmoetingscentra hebben opgeleide nuldelijnshelpers die zich inzetten voor de eigen leden en veteranen in hun omgeving. Door al deze ondersteuners met elkaar te verbinden in een netwerk kan iedere veteraan en zijn relaties in zijn eigen omgeving een nuldelijnshelper vinden. Het Veteranen Platform vervult de coördinerende rol. Op zoek naar een nuldelijnshelper in uw omgeving? Dat kan eenvoudig via uw vereniging of de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv). Deze vindt u op de website DiSKv. Bekijk hier de folder van het Veteranen Platform over Nuldelijnsondersteuning.

Nuldelijnshelper worden

Iedere veteraan of zijn omgeving (ook nabestaanden) moet op elk gewenst moment contact kunnen opnemen met een daarvoor opgeleide vrijwilliger als er hulp nodig is. Daarom wordt de nuldelijnsondersteuning op initiatief van het Veteranen Platform uitgebouwd. Er wordt gewerkt aan een landelijk dekkend systeem van nuldelijnsondersteuning. Nuldelijnshelpers worden door de Basis opgeleid. Daar leren ze hoe ze veteranen kunnen ondersteunen en wanneer nodig doorgeleiden naar professionele zorgverleners. Wilt u ook nuldelijnshelper worden of daarover informatie krijgen? Neemt contact op met uw veteranenvereniging of het Veteranen Platform.

Zoekt u geestelijke verzorging?

Veteranen hebben recht op geestelijke verzorging, ook na hun diensttijd. Er is een netwerk van geestelijk verzorgers beschikbaar. Neem contact op met Erwin Kamp, coördinator geestelijke verzorging van het Veteraneninstituut, op 088 334 00 50 of via de e-mail.

Op zoek naar een nuldelijnshelper?

Op zoek naar een nuldelijnshelper veteranen in uw omgeving? Dat kan eenvoudig via de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv).

Nuldelijnshelper worden?

Wilt u nuldelijnshelper worden? Meldt u aan bij uw veteranenvereniging of het Veteranen Platform.

Veteranen Platform

Het Veteranen Platform (VP) bestaat sinds 1989 als overkoepelend samenwerkings- verband van 48 Nederlandse veteranen- organisaties (maart 2015). Welke dat zijn, leest u op de website van het VP.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl