Klachten

Bent u het niet eens met een besluit of handelwijze van het Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) of een zorginstelling van het Ministerie van Defensie? Dan kunt u een klacht indienen.

Eerst bij de organisatie zelf

Zowel het Veteraneninstituut, als het LZV, het ABP en de zorginstellingen van Defensie hebben hun eigen klachtenprocedure. Wanneer u een klacht heeft over één van deze organisaties, maakt u uw klacht eerst bij hen kenbaar. Onderaan deze pagina vindt u waar en hoe u dit kunt doen. Bent u niet tevreden over de ondersteuning door een nuldelijnshelper of diens organisatie? Dan kunt u terecht bij de organisatie die de nuldelijnshelper heeft geleverd.

De Veteranenombudsman

Als u vindt dat uw klacht vervolgens niet of niet goed behandeld is, dan kunt u terecht bij De Nationale ombudsman die tevens Veteranenombudsman is. Dat kan via telefoonnummer 0800-3355555/070-3563563 of via de website. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en houdt zich uitsluitend bezig met problemen tussen burgers en overheidsinstanties. U kunt een klacht indienen als u vindt dat de minister niet aan zijn plichten aan veteranen voldoet (op het gebied van materiële zorg, maatschappelijke ondersteuning en geestelijke gezondheidszorg) of als de minister veteranen onheus bejegent. Hij behandelt ook klachten van veteranen over overheidsinstanties en over niet-overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen, zoals zorginstellingen.

Heeft u een klacht over het LZV?

Heeft u een klacht over een behandelaar of een enkele behandelinstelling binnen het LZV? Of heeft u een klacht over de samenwerking of een doorverwijzing binnen het LZV?

Heeft u een klacht over het Veteraneninstituut of het Veteranenloket?

Klik dan op onderstaande link om het klachtenreglement te openen.

Heeft u een klacht over het ABP?

Op de website van Pensioenfonds ABP leest u hoe u uw klacht kunt indienen.

Direct contact met de ombudsman

Heeft u een klacht over de overheid? Bel dan gratis de Nationale ombudsman via nummer 0800 33 55 555 op werkdagen tussen 09.00 tot 17.00 uur.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl