Belangenbehartiging

Voor veteranen, dienstslachtoffers en hun thuisfront zijn er diverse organisaties die hun belangen behartigen.

Stichting Veteranen Platform (VP)

Het Veteranen Platform maakt zich hard voor de belangen van de Nederlandse veteranen van alle krijgsmachtdelen en vredesoperaties. Naast respect en waardering voor de veteraan is ook de maatschappelijke erkenning en herkenning een belangrijk aspect. Dit optreden is in de loop der jaren succesvol geweest; voor de veteranen kwamen vele verbeteringen op materieel en immaterieel gebied tot stand. Momenteel zijn 48 organisaties (maart 2015) aangesloten, waardoor het Veteranen Platform de belangen behartigt van zo’n 135.000 veteranen van verschillende strijdtonelen en militaire categorieën. Een overzicht van de verenigingen vindt u op de website van het Veteranen Platform.

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) is een particuliere vereniging voor zorg en belangenbehartiging van Nederlandse oud-militairen met een aandoening, die in of door de dienst is ontstaan. De BNMO staat open voor alle oud-militairen en hun directe familieleden die zorg nodig hebben of behoefte aan lotgenotencontact, juridische of sociale ondersteuning, of die dat als lotgenoot aan anderen willen en kunnen bieden. Meer informatie is te vinden op www.bnmo.nl.

De Veteranenombudsman

De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en houdt zich uitsluitend bezig met problemen tussen burgers en overheidsinstanties. Sinds juli 2013 is hij tevens Veteranenombudsman. U kunt een klacht indienen als u vindt dat Defensie niet aan zijn plichten aan veteranen voldoet (op het gebied van materiële zorg, maatschappelijke ondersteuning en geestelijke gezondheidszorg) of als Defensie veteranen onheus bejegent. Hij behandelt ook klachten van veteranen over overheidsinstanties en over niet-overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen, zoals zorginstellingen. Verder adviseert de Veteranenombudsman regering en parlement en monitort hij de klachtbehandeling bij de instanties die zorg verlenen aan veteranen.

Militaire vakbonden

Voor belangenbehartiging kunt u tevens terecht bij de diverse militaire vakbonden. Een vakbond behartigt de individuele en collectieve belangen van de aangesloten werknemers.

Direct contact met de ombudsman

Heeft u een klacht over de overheid? Bel dan gratis de Nationale ombudsman via nummer 0800 33 55 555 op werkdagen tussen 09.00 tot 17.00 uur.

Veteranen Platform

Het Veteranen Platform (VP) bestaat sinds 1989 als overkoepelend samenwerkings- verband van 48 Nederlandse veteranen- organisaties (maart 2015). Welke dat zijn, leest u op de website van het VP.

BNMO

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstverlening (BNMO) is een particuliere vereniging voor zorg en belangenbehartiging van Nederlandse oud-militairen met een aandoening die in of door de dienst is ontstaan.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl