Verhalen van veteranen

Veteranen hebben iets bijzonders meegemaakt. Het doorvertellen van deze ervaringen maakt dat steeds meer mensen in Nederland weten wat er speelt tijdens een missie. Dat kan via de media of door een veteraan die zijn of haar verhaal vertelt voor de klas.

Educatief programma ‘Veteraan in de Klas’

In het succesvolle landelijke programma ‘Veteraan in de Klas’ ontmoeten veteranen en leerlingen van de hoogste groepen van basisscholen en het voortgezet onderwijs elkaar. Een ontmoeting tussen leerlingen en een veteraan is een vorm van ‘levende geschiedenis’, bijvoorbeeld wanneer een Indië- of Nieuw Guinea-veteraan in de klas op bezoek komt. Of een veteraan die in de jaren ’80 deelnam aan de grote vredesmissie in Libanon. Maar het kan evenzeer gaan over meer recente periodes, zoals de uitzendingen naar Bosnië. Of heel actueel: de missie in Afghanistan, want ook net afgezwaaide mannen en vrouwen doen mee. Het filmpje “Veteraan in de klas” geeft een indruk van een gastles door een veteraan. Kinderen worden actief bij het verhaal betrokken en krijgen een indruk van de zaken waarmee militairen op missie te maken krijgen. Geïnteresseerd in een gastles van een veteraan of vragen over het educatieve programma Veteraan in de Klas? Bezoek de website van het Veteraneninstituut of neem direct contact op: educatie@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050.

Interactieve website watzoujijbeslissen?

Watzoujijbeslissen is een interactieve website met vier scenario’s van verschillende types dilemma’s waarmee militairen in een uitzendgebied te maken hebben. Militair blijven na het uitvoeren van een aantal missies, of niet? Luchtsteun inroepen wanneer je onder vuur ligt, met het risico dat er burgerslachtoffers vallen, of niet? Help je een gewonde man langs de kant van de weg, of is het een valstrik? Elke veteraan heeft met zulke dilemma’s te maken gehad: tijdens de missie moeten er vaak in korte tijd beslissingen worden genomen, die bepalend zijn voor leven of dood. Maar ook een beslissing over uw eigen toekomst kan een dilemma zijn. Aan de hand van dergelijke dilemma’s en bijbehorend lesmateriaal krijgen scholieren inzicht in de moeilijke keuzes die tijdens, maar ook na deze missies moeten worden gemaakt. Meer informatie op www.watzoujijbeslissen.nl.

Interviewcollectie Nederlandse Veteranen

De Interviewcollectie Nederlandse Veteranen bestaat uit meer dan duizend interviews die gehouden zijn met veteranen van vrijwel alle conflicten en militaire missies waar Nederland bij betrokken was. Van soldaat tot generaal, van hospik tot para, van gevechten op Nederlandse bodem in de Mei-dagen van 1940 tot de slag bij Chora in Afghanistan in 2007: alles komt aan bod in deze gevarieerde collectie. De geïnterviewde veteranen hebben door hun levensverhaal te vertellen bijgedragen aan een schat aan informatie voor beleidsmakers, onderzoekers, media en het geïnteresseerde publiek. Vijfhonderd interviews uit de collectie zijn online te beluisteren op de website van het Veteraneninstituut. De rest van de collectie is alleen met speciale toestemming te raadplegen. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Een veteraan in de klas?

Een ontmoeting tussen leerlingen en een veteraan is een inspirerende vorm van 'levende geschiedenis'. De ontmoetingen leveren enthousiaste reacties op van leerlingen, docenten en scholen, én van de deelnemende veteranen.

Direct interviews beluisteren

Het Veteraneninstituut heeft een collectie waardevolle interviews met veteranen van alle conflicten en militaire missies waar Nederland bij betrokken was. Een groot aantal daarvan kunt u online beluisteren.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl