Documentatiecentra

Nederland heeft diverse documentatiecentra waar informatie over en voor veteranen te vinden is.

Kennis- en onderzoekscentrum centrum Veteraneninstituut

Het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het Veteraneninstituut verzamelt, bewerkt en verspreidt (wetenschappelijke) kennis en informatie over veteranen. Ook stimuleert en verricht het onderzoek dat betrekking heeft op de zorg voor en maatschappelijke erkenning van veteranen. Onderzoek naar opvattingen, wensen en behoeften van veteranen neemt een belangrijke plaats in. Voor het verspreiden van kennis maakt het KOC onder meer gebruik van de digitale Vi-nieuwsbrief, de website van het Veteraneninstituut, digitale factsheets, lezingen en tal van publicaties.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het NIMH is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van Nederlandse militaire geschiedenis. Het instituut voorziet de Defensietop op ieder gewenst moment van beleidsadviezen, verzorgt lezingen en onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten, publiceert wetenschappelijke studies, beheert een unieke militair-historische collectie en maakt de aanwezige kennis en het audiovisuele bezit toegankelijk voor een breed publiek. Meer informatie is te vinden op de website van het NIMH. Contact opnemen met het instituut kan telefonisch op (070) 3165839 en via e-mail op nimh@mindef.nl.

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een kennis- en informatiecentrum over oorlog en grootschalig geweld in de twintigste en eenentwintigste eeuw. De bibliotheek van het NIOD in Amsterdam is vrij toegankelijk. Er worden geen boeken uitgeleend. Deze kunnen in de studiezaal worden geraadpleegd. Er zijn kopieermogelijkheden. Op de studiezaal zijn de belangrijkste toegangen tot de archiefcollecties voor iedereen ter inzage. Restricties gelden alleen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de privacy. De archivalia liggen in de depots en worden op aanvraag gelicht. Het zelf kopiëren van archiefstukken is niet toegestaan; dit kan op aanvraag door de reproductieafdeling gebeuren.

NIOD
Herengracht 380, 1016 CJ, Amsterdam
Tel: 020-5233800
E-mail: info@niod.nl
Website: www.niod.nl

Bibliotheek Cogis

Cogis is een landelijk kenniscentrum voor informatieverstrekking, dienstverlening, kennisoverdracht en onderzoek, op het gebied van de gevolgen van vervolging, oorlog en geweld. De Bibliotheek Cogis in Diemen bevat onder andere databanken van boeken, artikelen en videobanden.

Bibliotheek Cogis
Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Telefoon (maandag tot en met donderdag): 020-6601932
E-mail: bibliotheek@cogis.nl
Website: www.cogis.nl

Veteranenlandgoed Vrijland

Het “Veteranenlandgoed Vrijland” aan de Hoenderloseweg in Schaarsbergen is een plek van bezinning, voor iedereen open en toegankelijk. Door het park van ongeveer 70 hectare loopt een wandelroute. Langs de paden staan informatiepanelen die de bezoeker een beeld geven van de inzet en offers van Nederlandse militairen tijdens de vele conflicten en vredesmissies waarbij de Nederlandse krijgsmacht sinds 1940 betrokken is geweest. Ook is op het landgoed een ereveld ingericht waar de as van veteranen (en hun naasten) kan worden verstrooid. 

Veteranenlandgoed Vrijland
Koningsweg 31, 6816 TG Schaarsbergen
www.veteranenlandgoedvrijland.nl

Veteraneninstituut

Het Veteraneninstituut is er voor alle veteranen die ons land hebben gediend tijdens oorlogen en vredesmissies, in Nederland of waar ook ter wereld. Voor jong en oud, in dienst of uit dienst.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het NIMH is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum van het Ministerie van Defensie op het gebied van Nederlandse militaire geschiedenis.

NIOD Instituut

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een kennis- en informatiecentrum over oorlog en grootschalig geweld in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Cogis

Cogis is een landelijk kenniscentrum voor informatieverstrekking, dienstverlening, kennisoverdracht en onderzoek over de gevolgen van vervolging, oorlog en geweld. De bibliotheek bevat onder andere databanken van boeken, artikelen en videobanden.

Nationaal Militair Museum

Het Nationaal Militair Museum beheert meer dan 500.000 voorwerpen. Hieronder vallen bijvoorbeeld wapens en uniformen, maar ook boeken, handschriften, schilderijen, prenten en foto's. Het museum beschikt bovendien over een grote collectie voertuigen, waaronder tanks, en zelfs over raketten.

Veteranenlandgoed Vrijland

Het “Veteranenlandgoed Vrijland” in Schaarsbergen is een plek van bezinning, voor iedereen open en toegankelijk. Er is een educatieve wandelroute en een erestrooiveld.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl