Veteranenuitvaart

Een veteranenuitvaart kent bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als militair. Protocol en ceremonieel zijn belangrijke onderdelen.

Hoe organiseer ik een veteranenuitvaart?

Er zijn officiële richtlijnen voor het organiseren van een veteranenuitvaart. Het Veteraneninstituut heeft hiervoor een basisdocument opgesteld (pdf wordt automatisch geopend). Hierin vindt u algemene informatie over mogelijkheden om tijdens en rond de uitvaart (op ceremoniële wijze) aandacht aan de veteranenstatus van de overledene te besteden.

Signaal Taptoe of Last Post

In Nederland speelt men tijdens herdenkingen het Signaal taptoe. Veteranen met deze laatste wens of hun nabestaanden, kunnen zich wenden tot hun veteranenvereniging. Die zoeken contact met goedwillende mensen van een muziekvereniging. Militairen van muziekkorpsen doen dit alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, omdat er bij een reguliere veteranenuitvaart doorgaans geen militairen betrokken zijn. Ook kunt u contact zoeken met het regiment waartoe de veteraan behoord heeft. Die militairen in werkelijke dienst kunnen soms iets betekenen bij de aanvraag voor muziek. De inzet van militairen bij een veteranenuitvaart is niet officieel.

Asverstrooiing op een veteranenlandgoed

Veteranen kunnen kiezen voor een bijzondere plek om de as te laten verstrooien, bijvoorbeeld op Veteranenlandgoed Vrijland in Schaarsbergen. Niet alleen de as van veteranen, maar ook van mensen die zich met hun verbonden voelen, kan hier worden verstrooid. Vrijland is een waardige laatste rustplaats midden in de natuur.

Veteranenlandgoed Vrijland

Het “Veteranenlandgoed Vrijland” in Schaarsbergen is een plek van bezinning, voor iedereen open en toegankelijk. Er is een educatieve wandelroute en een erestrooiveld.

Veteraneninstituut

Het Veteraneninstituut is er voor alle veteranen die ons land hebben gediend tijdens oorlogen en vredesmissies, in Nederland of waar ook ter wereld. Voor jong en oud, in dienst of uit dienst.

Monuta

Een veteranenuitvaart door Monuta doet recht aan het bijzondere verleden van de veteraan, bijvoorbeeld door een uitvaart met (beperkte) militaire eer.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl